Sgt. Manalo Gavin

“Pag pumasok ka sa military kailangan ng willingness tumulong at magsacrifice, hindi lang pansarili. Isa akong military reservist sa AFP. Ang pagsali ko sa military ay dahil sa kagustuhan kong paglingkuran ang ating bansa. Kung may pagkakataon na maging sundalo, mas maganda! Kasi mas makakaserve ka nang full time. Pag wala naman ako sa serbisyo, nagttrabaho ako bilang driver sa isang private company.”