Morci’s Parents

Ang pangarap namin kay Morci, maabot niya ang lahat ng gusto niya sa buhay at makapagtapos ng pagaaral, dapat number one ‘yun. ‘Yun yung di namin na-accomplish eh.